Eвропейски център по медиация и арбитраж

Основна цел - Предоставяне на пълна ,актуална и полезна информация .ЕСМА реализира отворени курсове с практическа насоченост.Областите , в които предлагаме ключови компетенции са :- Човешки ресурси- Безопасност и здраве - Трудова медиация- Административни умения - Нормативни изисквания


Телефони:082/820 329
Уебсайт:http://ecmbg.alle.bg/

 Facebook 

Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
449 34874
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 09-03-2018 до 31-03-2018
Цена: 620.00 лв.
305 23032

Зали

Слънчевата къща

Слънчевата къща

Град: Русе
Капацитет:
142 6821