НеоКолект

НеоКолект е компания, чиято цел е да предостави на клиентите си професионални консултантски услуги в областите управление на плащания и събиране на вземания. Нашата цел е да Ви осигурим достъп до най-добрите теории и практики на модерния колектинг, и да обезпечим ефективното управление на паричните Ви потоци.


Телефони:+359 879 06 15 03
Уебсайт:http://www.neocollect.bg/


Типове длъжници и подходите към тях

Типове длъжници и подходите към тях

Дата: 16-04-2018
Цена: 216.00 лв.
81 12548
Събиране на вземания за напреднали

Събиране на вземания за напреднали

Дата: от 17-05-2018 до 18-05-2018
Цена: 408.00 лв.
75 12547
Събиране на вземания за несъбирачи

Събиране на вземания за несъбирачи

Дата: 08-06-2018
Цена: 216.00 лв.
66 12546