Образователен Бизнес Център Хермес

Образователен Бизнес Център “ХЕРМЕС” е създаден през 2003 година и притежава лиценз № 200512288 от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на квалификационни и преквалификационни обучения по професиите: икономист, финансист, сътрудник маркетингова дейност, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и творчество в обучаващите се, чрез участието им в дискусии и учебни практики.
Предлагаме присъствена и онлайн форма на обучение. Дневните, вечерните и съботно – неделните занятия се водят от преподаватели, които са утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база.
Центъра предлага и поддържащото обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии по актуални теми.
Основната ни цел е да предоставим на обучаващите се оптималния баланс на теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини.


Телефони:02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Уебсайт:www.obc-hermes.com, www.curseshermes.net

 Facebook 

Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 24-03-2018 до 26-05-2018
Цена: 0.00 лв.
671 95534
Курсове по Български език и литература , Математика

Курсове по Български език и литература , Математика

Дата: от 14-04-2018 до 31-05-2018
Цена: 0.00 лв.
11 1346
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 16-04-2018 до 16-05-2018
Цена: 0.00 лв.
465 60816
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 16-04-2018 до 04-06-2018
Цена: 0.00 лв.
1283 192992
Английски език

Английски език

Дата: от 16-04-2018 до 31-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1185 181689
Италиански език

Италиански език

Дата: от 17-04-2018 до 29-05-2018
Цена: 0.00 лв.
725 124344
Испански език

Испански език

Дата: от 18-04-2018 до 30-05-2018
Цена: 0.00 лв.
563 95526
Френски език

Френски език

Дата: от 22-04-2018 до 24-06-2018
Цена: 0.00 лв.
517 95530
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 22-04-2018 до 24-06-2018
Цена: 0.00 лв.
1082 190410
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 23-04-2018 до 14-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1077 123434
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 23-04-2018 до 31-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1251 158057
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 23-04-2018 до 14-05-2018
Цена: 0.00 лв.
415 77541
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 08-05-2018 до 09-07-2018
Цена: 0.00 лв.
1328 181346
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 08-05-2018 до 30-06-2018
Цена: 0.00 лв.
234 40636
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 14-05-2018 до 14-07-2018
Цена: 0.00 лв.
1225 179105
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 14-05-2018 до 14-07-2018
Цена: 0.00 лв.
244 40373
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 28-05-2018 до 25-07-2018
Цена: 0.00 лв.
1166 181355
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 29-05-2018 до 29-08-2018
Цена: 0.00 лв.
818 93521
Организатор туристическо агентска дейност

Организатор туристическо агентска дейност

Дата: от 21-03-2018 до 10-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1198 181356
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 21-03-2018 до 19-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1242 178845
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 21-03-2018 до 05-05-2018
Цена: 0.00 лв.
951 151007
Мениджър

Мениджър

Дата: от 21-03-2018 до 21-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1169 181352