Supply Chain Ltd

Ние сме тясно специализирани в провеждането на професионални обучения за производство и веригата за доставки. Ние, Треньорите, сме експерти с многогодишен практически опит на високи ръководни позиции. Нашата мисия е да изградим специалисти и мениджъри, компетентни да ръководят производството и веригата за доставки и да развиват българската икономика.


Телефони:+359886277735
Уебсайт:www.supplychain.bg

 LinkedIn 

Тренировъчна школа Склад - Правилно съхранение на стоките в склада
142 21229
Тренировъчна школа Доставки - Управление на доставчиците
124 22408
Тренировъчна школа Доставки - Преговори с доставчици
127 22407
Тренировъчна школа Планиране - Създаване на поток в производството
15 2209
Тренировъчна школа Доставки - Комуникация и законови рамки в снабдяването
15 2203
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
13 2207
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
14 2207
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОТОКА В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОТОКА В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дата: от 19-04-2018 до 20-04-2018
Цена: 936.00 лв.
17 2202
Тренировъчна школа Логистика - Транспортно право
12 2204
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
10 2200
Тренировъчна школа Склад - Правилно съхранение на стоките в склада
9 2199
Тренировъчна школа Склад - Специфики на складовия занаят
11 2204
Тренировъчна школа Доставки - Превенция на потенциалните заплахи при покупка
12 2203