Supply Chain Ltd

Ние сме тясно специализирани в провеждането на професионални обучения за производство и веригата за доставки. Ние, Треньорите, сме експерти с многогодишен практически опит на високи ръководни позиции. Нашата мисия е да изградим специалисти и мениджъри, компетентни да ръководят производството и веригата за доставки и да развиват българската икономика.


Телефони:+359886277735
Уебсайт:www.supplychain.bg

 LinkedIn 

Организация на логистичния процес

Организация на логистичния процес

Дата: 22-06-2018
Цена: 396.00 лв.
72 16506
Изпълнение на поръчките в склада

Изпълнение на поръчките в склада

Дата: 27-06-2018
Цена: 312.00 лв.
63 16484
Здравословни и безопасни условия на труд в склада
70 16507
Конфликти на интереси и антикорупционни практики
65 16507