Прилагане и промени за 2019 г. в ЗДДС и осигуряването

Прилагане и промени за 2019 г. в ЗДДС и осигуряването Дати: 25.01.2019 г. Място: гр. София, ул. Христо Белчев 8

25 януари 2019 год. 9:00 - 12:30 ТЕМА 1 – ОСИГУРЯВАНЕ Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски и промени за 2019 г. Промени в осигурителното законодателство от 2019г. 1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането 1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. 1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход. 2. Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Период на осигуряването – вписване и заличаване от търговския регистър. 2.2 Договор за управление или трудов договор. Съдебна практика. 2.3 Може ли собственика на ЕООД да сключи трудов договор сам със себе си? Съдебна практика. 2.4 Осигуряване на различни основания в няколко дружества. Ограничаване на осигурителния доход до максималния му размер. 3. Самоосигуряващи се лица. 3.1 Авансови и окончателни осигурителни вноски. Практика на НАП и съдебна практика. 3.2 Започване, спиране, прекратяване и възобновяване на осигуряването. Съдебна практика. 3.3 Получаване на обезщетения от НОИ. 4. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор. 4.1 Определяне на месечния осигурителен доход. 4.2 Подаване на декларации обр. №1 и №6. 4.3 Трудов или граждански договор. Практика на НАП и ГИТ 5. Промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. 6. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. Осигуряване на съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Осигуряване на съдружник/управител – български гражданин в дружество от ЕС. 2.2 Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. Промени в Административно процесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. Казуси, въпроси и дискусия Забележка: Програмата подлежи на актуализиране след гласуване на всички промени Лектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъчно и осигурително право ––––––––––––––––––––––– Обедна почивка ––––––––––––––––––––––– 13:30 - 17:00 ТЕМА 2 – ЗДДС Промени в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане през 2019 г. Промени в ЗДДС Режим за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели ДНЗЛ в ЕС. Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки. Промени в обхвата на освободените доставки и облагаемите с нулева ставка на ДДС Отложено начисляване на данъка при внос. Кафе пауза Други промени и допълнения Практически примери и казуси по прилагането на закона Забележка: Програмата подлежи на актуализиране Лектор: Моника Петрова, Главен експерт по ЗДДС в НАП, Дирекция ОДОП – София –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Такса за 1 участник: 150 лв. Отстъпка за записване и плащане до 31.12.2018 г.: 10% За други отстъпки и посещение на тема по избор – моля, свържете се с нас. Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-паузи, мин. вода. Плащането се извършва: по банков път, след регистрация: Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД Банка: Първа инвестиционна банка АД IBAN: BG34FINV91501014952806 Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

Лектори

Моника Петрова
Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП, Дирекция ОДОП – София

адв. Зорница Димитрова
адв. Зорница Димитрова

Експерт по данъчно и осигурително право

Коментари

Популярни обучения