Наредба Н-18 и СУПТО - счетоводни, организационни и технически аспекти

-

26 февруари 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране на информация от и към СУПТО. Регламентиране и коректно документиране на търговските операции в СУПТО. Процес на продажба – начало, приключване, фискализация, документиране, данъчен терминал, данъчен сървър. Коректно изграждане и съхраняване на базата данни на СУПТО. Достъп и експорт на информация от базата данни на СУПТО, рискове и възможни решения. „Облачна“ база данни или локални архиви? Хартиен носител или цифров сертификат и електронен архив? На кое да заложим? Краят на термо-ролките, избледняващите фактури и касовите книги? Участниците в семинара получават сертификат за участие. Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали и кафе – пауза. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Данко Мицев
Данко Мицев

Данко Мицев е завършил специалност “Информатика” на СУ “Св. Климент Охридски” през 1992 г. От 1996 г. има собствена фирма, разработваща бизнес софтуерни системи и счетоводен софтуер: – софтуер за обработка на човешките ресурси – софтуер за производствени предприятия и експедиционна дейност – търговски софтуер за складове, магазини, ресторанти, точки за услуги – специализиран софтуер, обработващ административни бази данни и деловодство. Софтуерите, които създава и внедрява, пише сам, със съдействието на дългогодишни партньори и клиенти. Учредител е на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС).

Коментари

Популярни обучения