Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС

Лектори: Димитър Бойчев - експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.

Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС Лектори: Димитър Бойчев - експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност. 21 февруари 2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8 08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. 1. Основен принцип при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС; 2. Основно правило при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС; 3. Командироване на работници в ЕС като форма на трудова мобилност за целите на социалната сигурност; 4. Задължителни условия за прилагане на законодателството на изпращата държава-членка при командироване на работници в ЕС: 5. Задължение на работодателя за уведомяване на НАП при командироване на работници в ЕС; 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. 6. Удостоверение А1 и процедура за издаване на документа; 7. Осигуровки за командировани в ЕС работници: - осигурителен доход по чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване; прилага ли се при командироване извън предоставянето на услуги в ЕС или за международните шофьори; - осигуровки върху дневните (или заместващите ги средства), пътните и квартирните при командироване на работници в ЕС; 8. Разлика между командироването и работата в различни държави-членки; 9. Приложимо осигурително законодателство за международните шофьори в ЕС; 10. Споразумения за изключения при определяне на приложимото осигурително законодателство за командировани в ЕС работници. 12:30ч. Оценка на семинара и раздаване на сертификати. За лектора: Димитър Бойчев - експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност. Над 15-годишен професионален опит в държавнатаадминистрация (НОИ и НАП), последните 10 г. от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и определяне на приложимото осигурително законодателство по регламентите на ЕС. Специално предложение! Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение. 20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС! P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС! http://expert.raabebg.com/seminari/opredelyane-na-prilozhimoto-osiguritelno-zakonodatelstvo-pri-komandirovane-na-rabotnici-v-0

Коментари

Популярни обучения