Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г.

Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г.

28 ноември 2018 год. 9:00 – 12:30 Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 1. Кратко представяне на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2018 г. и свързани с тях въпроси от практиката, възникнали през течение на годината. 2. Подготовка за годишно облагане на доходите, придобити 2018 г.: • Задължения на работодателите, свързани с годишното преизчисляване на данъка за доходите по трудови правоотношения. • Други доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи по извънтрудови правоотношения; наеми; прехвърляне на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ). Задължения на предприятията – платци на такива доходи; Кафе пауза • Определяне на окончателен данък за доходи от източници в чужбина на местни физически лица (дивиденти, лихви по банкови сметки и т.н.); • Предоставяне на информация в НАП за изплатените доходи; • Специфики при попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. 3. Разглеждане на други актуални казуси от практиката по прилагането на закона. Лектор: Лорета Цветкова, Главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП Забележка: Програмата може да бъде актуализирана ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Такса за 1 участник: 114 лв. Отстъпка за записване и плащане до 31.12.2018 г.: 10% /103 лв./ За други отстъпки - моля, свържете се с нас. Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-пауза, мин. вода. Плащането се извършва: по банков път, след регистрация. Организация: "Проадвайс Ко" ЕООД Банка: Първа инвестиционна банка АД IBAN: BG34FINV91501014952806 Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

Лектори

Лорета Цветкова
Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

Коментари

Популярни обучения