Академия за лидери - бизнес ръководители

Академия за лидери - бизнес ръководители

Дата: от 03-10-2018 до 06-02-2019
Цена: 380.00 лв.
678 101684
Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи

Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи

Дата: от 18-09-2018 до 25-10-2018
Цена: 390.00 лв.
22 3056
ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА СЪЗДАМ „ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
964 109299
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Дата: от 18-09-2018 до 30-10-2018
Цена: 390.00 лв.
25 3056
Нови моменти в правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 Г. Актуални проблеми по прилагането на ЗДДС
87 16396
Семинар в Пловдив - Промени в трудовото законодателство - 2018 г. Сумирано изчисляване на работното
87 15550
ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖЪР - КАК ДА ПОСТИГАМ ОЩЕ ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
1522 106696
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
109 18404
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
111 15778
БДС EN ISO/IEC 17025:2018  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
679 70538
Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
97 15520
Промени в трудовото законодателство  - 2018 г. и в нормите за сумирано изчисляване на работното врем
86 15591
ЗДДС и новият правилник за прилагането му - 2018. Практика по ЗДДС.
128 15777
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
240 20709
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директира (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета
80 16663
Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута -семинар в Бургас
30 3897
Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”

Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”

Дата: от 29-09-2018 до 29-11-2018
Цена: 995.00 лв.
9 508
Курс по РИСУВАНЕ за изграждане на Портфолио за Кандидатстване
1023 152250
Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Дата: от 29-09-2018 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
680 135984
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1444 235309
Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
88 15472
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 01-10-2018 до 22-10-2018
Цена: 0.00 лв.
735 114436
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1542 232464
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1201 204626
Мениджър

Мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1472 234971
ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ
98 16662
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1477 232724
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1388 234974
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 01-10-2018 до 15-11-2018
Цена: 0.00 лв.
179 43228
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1019 147140
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
847 121677
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 18-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1586 234968
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
Цена: 0.00 лв.
520 93994
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 01-10-2018 до 19-10-2018
Цена: 0.00 лв.
193 43223
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1530 246612
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1427 234975
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 02-10-2018 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1555 211677
Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца

Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца

Дата: от 02-10-2018 до 29-11-2018
Цена: 153.00 лв.
2 508
Английски език за целите на маркетинга

Английски език за целите на маркетинга

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
202 45367
9-ти Уебинар „Мултидисциплинарен екип за управление на процесите при хранителни нарушения“
0 76
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 02-10-2018 до 15-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1352 176885
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 02-10-2018 до 03-10-2018
Цена: 672.00 лв.
1134 95412
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
952 177964
Английски език за целите на финансите

Английски език за целите на финансите

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
201 45348
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
831 149146
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Дата: 03-10-2018
Цена: 204.00 лв.
90 16660
Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника
29 4101
Постигане на споразумение относно дълга - производство по стабилизация и ефективни преговори
18 1739
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 05-10-2018 до 28-10-2018
Цена: 629.00 лв.
20 1732
Управление на човешки ресурси

Управление на човешки ресурси

Дата: от 06-10-2018 до 07-10-2018
Цена: 400.00 лв.
71 10887
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
914 149154
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
93 17284
Английски език за целите на медицината

Английски език за целите на медицината

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
190 45345
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
727 149148
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1314 244029
 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Дата: от 08-10-2018 до 09-10-2018
Цена: 408.00 лв.
34 7141
Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 16-11-2018
Цена: 420.00 лв.
1730 265020
Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 31-10-2018
Цена: 280.00 лв.
1600 268284
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 08-10-2018 до 31-10-2018
Цена: 250.00 лв.
1306 227040
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 08-10-2018 до 14-12-2018
Цена: 550.00 лв.
1495 270595
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1855 121338
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 09-10-2018
Цена: 324.00 лв.
233 22500
Привличане и задържане на успешни служители
142 19857
ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 11-10-2018 до 12-10-2018
Цена: 540.00 лв.
90 16655
ЗОП, Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018
83 12418
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 15-10-2018 до 30-10-2018
Цена: 0.00 лв.
694 131160
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
823 88292
Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.

Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.

Дата: 19-10-2018
Цена: 204.00 лв.
26 2067
Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута
36 7139
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
473 50982
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Дата: от 22-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 1,056.00 лв.
83 16660
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНА МЕНИДЖЪРСКА КАРИЕРА
290 16523
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM - Тотална продуктивна поддръжка

Дата: 23-10-2018
Цена: 252.00 лв.
1375 120694
ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Дата: от 25-10-2018 до 26-10-2018
Цена: 540.00 лв.
28 5008
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
5 217
Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
97 15512
GDPR в Бургас: Практика след 25.05 и национално законодателство
5 880
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 30-10-2018
Цена: 252.00 лв.
605 95838
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
561 44618
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
Цена: 672.00 лв.
797 117613
GDPR в Благоевград: Практика след 25.05 и национално законодателство
9 870
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: 09-11-2018
Цена: 432.00 лв.
763 116997
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
Цена: 210.00 лв.
655 87833
ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Дата: от 12-11-2018 до 13-11-2018
Цена: 408.00 лв.
1 158
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
Цена: 672.00 лв.
600 70417
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
488 39909
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
3 145
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Дата: от 05-12-2018 до 06-12-2018
Цена: 432.00 лв.
41 7139
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
672 121850
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
3 147
Работа в екип. Информираност на екипа

Работа в екип. Информираност на екипа

Дата: 13-12-2018
Цена: 222.00 лв.
209 24026
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1623 112567
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Дата: от 21-01-2019 до 22-01-2019
Цена: 408.00 лв.
34 7139
„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Н
33 4595
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Дата: от 01-11-2017 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1351 242141
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Дата: от 01-11-2017 до 27-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1025 204092
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“

Електронно обучение Академия „Лидерски умения“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 450.00 лв.
238 56093
Електронно обучение „Бизнес комуникации“

Електронно обучение „Бизнес комуникации“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
260 56062
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
405 55136
Електронно обучение „Управление на конфликти“

Електронно обучение „Управление на конфликти“

Дата: от 16-03-2018 до 25-05-2019
Цена: 360.00 лв.
236 56063
Електронно обучение „Управление на екипи“

Електронно обучение „Управление на екипи“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
230 56067
Електронно обучение „Мотивация на персонала“

Електронно обучение „Мотивация на персонала“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
218 56072
Електронно обучение „Как се прави презентация?“

Електронно обучение „Как се прави презентация?“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
234 56052
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“

Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 280.00 лв.
214 56078
Електронно обучение „Управление на времето“

Електронно обучение „Управление на времето“

Дата: от 16-03-2018 до 31-05-2019
Цена: 360.00 лв.
219 56057
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи

Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи

Дата: от 16-04-2018 до 31-05-2019
Цена: 200.00 лв.
195 45603
ОБУЧЕНИЕ “ПРАКТИЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ ПРЕЯЖДАЩИ ФОРМИ НАРУШЕНО ХРАНЕНЕ“- ОТВОРЕН ЛЕТЕН ПРИЕМ С ДО 25% ОТСТ
130 24702
Базово Обучение за ХН Консултант при Хранителни Нарушения(ХН) Анорексия, Булимия, Безконтролно Преяж
136 24703
ЛЕТЕН ПРИЕМ С ДО 25% ОТСТЪПКИ В ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ  ”ЕМОЦИИ & ХРАНЕНЕ”
131 24703
Международно Cертификационно Oнлайн Oбучение  За Студенти и Специалисти – Отворен Летен Прием от 21
123 24702
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
250 56077
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 01-08-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
534 94256
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 06-08-2018 до 05-10-2018
Цена: 550.00 лв.
582 126867
Курс за Хотелиери дистанционно обучение

Курс за Хотелиери дистанционно обучение

Дата: от 06-08-2018 до 05-10-2018
Цена: 440.00 лв.
1455 257557
 Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
Цена: 390.00 лв.
96 14016
Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
Цена: 390.00 лв.
93 16426
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 13-09-2018 до 25-10-2018
Цена: 390.00 лв.
107 16427
Основи на управлението на транспорта във фирмата

Основи на управлението на транспорта във фирмата

Дата: от 17-09-2018 до 18-09-2018
Цена: 408.00 лв.
91 12799