Eвропейски център по медиация и арбитраж
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
230.00 лв. с ДДС
до 31-05-2018

Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове


15-06-2018 до 17-06-2018 9.30 - 17.00

082/820 329
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Даниела Иванова, Елена Славова - медиатор

Това обучение е практически курс за специализация на медиатори при медиация при трудови спорове, съобразно изискванията на чл. 11а и Приложение 2А към чл.11а от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

 

За курса:

·         Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години,

·         Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи специализирали в Норвегия, Италия и Германия, 

·         Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

Ø  Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на специфичните конфликти като социално явление;

Ø  Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им в работната и социалната среда;

Ø  Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация в работната среда;

Ø  Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации в работната среда;

Ø  Придобити умения и овладени техники за регулиране на конфликтни отношения в работната среда

 

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на трудови спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси,  офис-мениджъри, предприемачи, представители на български и международни правителствени и неправителствени организации и други.

Кога и къде ще се проведе обучението:

 15 – 17 юни 2018 г.

Обучението ще се проведе в гр.Русе, ул.Фердинанд №3, ет.3, офис 3

Каква е таксата за участие?

Таксата за цялото обучение от 3 дни / 32уч.ч./ е 230 лв., включваща учебните материали и кафе паузи.

Срок на записване и заплащане на таксата:

Краен срок за записване и заплащане на таксата е 31 май 2018г.

Записването става чрез изпращането на заявка свободен текст чрез формата за контакт или на e-mail:ecmbg@abv.bg

Потвърждаването на записването става след заплащането на авансова такса от 100 лв., или на пълната такса за участие. При отказ на участника, авансовата такса не подлежи на връщане. При отказ след заплатена пълна такса, на участника се връща пълната сума, като се приспадат 100 лева задължителни административни разходи за обучението.

 

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:

"Юробанк България" АД

IBAN - BG97 BPBI 7921 1044 8597 01

BIC – BPBIBGSF

 Специализиращите курсове имат продължителност 32 часа и се извършват по програма, одобрена от МП. Учебните материали се актуализират преди всяко обучение, за да отразяват максимално точно промените в нормативната уредба и развитието на медиацията. Курсовете се водят от преподаватели, които са сертифицирани медиатори, с над 5 години опит в обучението и разрешаването на конфликти.

Сертификат се издава на участника при следните условия:

·         Минимум 80% посещаемост на учебните занятия

·         Успешно положен писмени изпити първо и второ ниво изготвени на база на преминатия учебен материал.

·         Успешно положен устен изпит.

·         Успешно положен практически изпит.

 

 

e-mail: ecmbg@abv.bg

 

tel. 0876605158


Адрес: Русе ул. Фердинанд № 3А, ет.3
comments powered by Disqus