Алфа Куолити България
Daily Management
252.00 лв. с ДДС
до 19-06-2018

Daily Management


20-06-2018 до 20-06-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Кирил Кехайов

ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

 

Обучението представя Daily Management (DM) като част от по-общата философия на Lean мисленето. Лекторът ще сподели своя опит и ще даде насоки за прилагана на Daily Management (DM) във вашатаработа

  • ще представи организационния и „технически“ инструментариум на DM;
  • ще покаже успешни български примери за прилагане на DM; 
  • ща даде съвети как да въведем тези практики при нас. 

Това обучение ще бъде полезно за Вас, ако :

 

Искате ли да знаете във всеки момент какво става във вашето производство и бизнес?

 

Искате ли да създадете среда, в която цялата работа и всеки проблем е виден, в която няма как нито човек, нито проблем да се „скатае“?

 

Искате ли да знаете във всеки един момент докъде сте с изпълнението на плановете и поръчките?

 

Ако е така, определено Ви е нужен Daily Management

 

Вижте повече за обучението и запазете своето място сега 

Адрес: София кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, ет.1
comments powered by Disqus