Международна компютърна академия IT STEP
Цялостно обучение по
0.00 лв. с ДДС
до 31-10-2017

Цялостно обучение по "Компютърна графика и дизайн"


01-11-2017 до 31-07-2018

0899 945 847
Моля, споменете Seminari365.com!

Международна компютърна академия IT STEP е международно учебно заведение, специализиращо в областта на компютърното обучение. Академията присъства в 16 страни на 5 континента.
На 1 ноември 2017 г. стартира обучението в направление "Компютърна графика и дизайн", което е с продължителност 2 години и половина и обхваща всички детайли на компютърния дизайн и графика.
Програмата за обучението включва:

  • Графични редактори на Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign.
  • Умения за рисуване, скициране.
  • Теория на дизайна, брандинг и корпоративна идентичност, работа с фирмени стилове.
  • Предпечатна подготовка и макетиране.
  • Web-дизайн и разработване на web-страници.
  • Ползваемост и оптимизация за търсачки на web-страници.
  • Autodesk 3ds Max и Autodesk Maya 3d, сертифициране.
  • 3D-моделиране и визуализация.
  • 3D-анимация, създаване на компютърна анимация.
  • Работа с видео и звук.

Цялостното обучение по "Компютърна графика и дизайн" е с времетраене от 2.5 години и гарантира изграждането Ви като специалист в сферата на дизайна.

За повече информация: https://itstep.bg/kompyutrna-grafika-i-dizajn/

Адрес: София бул. Александър Стамболийски 55, ет.5 и 7
comments powered by Disqus