Алфа Куолити България
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS
672.00 лв. с ДДС
до 15-06-2018

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS


18-06-2018 до 20-06-2018 09:00 - 18:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Доц. Анастас Кехайов

АУДИТОРИЯ

Собственици на фирми и топ мениджъри от реалния сектор, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да представи в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

ТЕМАТИКА

 • Основни идеи, концепции и принципи на Lean Production

 • Описване и измерване на производството

 • Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)

 • Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)

 • Непрекъснат производствен поток и Точно навреме (JIT)

 • Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)

 • Рационализирани работни места и участъци (5 S)

 • Ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management)

 • Накъсване на производствените серии (SSP)

 • Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED) 

 • Тотална продуктивна поддръжка на производственото оборудване (TPM)

 • Идентифициране и управление на тесните места (TOC)

 • Регулиране на капацитети, дисциплиниране на опашки и скъсяване на времената за изпълнение (TOQ)

 • По-ниски нива на запасите по целия производствен поток       

 • Про Лийн осмисляне на ефективността (Lean Thinking)

 • Организация за въвеждане на Lean Production

 • Продаване на идеята и справяне със съпротивата

 • Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)

ВОДЕЩ
Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити, консултант с над 30 години опит, има дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението, докторантура по управление на запаси и доцентура по стратегическо планиране


МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара


 

За повече информация и регистрация в обучението посетете нашия сайт: http://www.alphaquality.org/business-efficiency-trainings/LEAN_Production.html

Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus