Образователен Бизнес Център Хермес
 Английски език по професии
0.00 лв. с ДДС
до 16-04-2018

Английски език по професии


16-04-2018 до 04-06-2018 18.30-21.20

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Предлагаме на вашето внимание изучаване на английски език в различни професионални направления, а именно:


• Английски език за целите на правото;
• Английски език за целите на маркетинга;
• Английски език за целите на финансите;
• Английски език за целите на медицината;

Обучението е предназначено за професионалисти, които работят в дадените сфери.

 

В модулите се разглеждат:
• Лексика и терминология, отнасяща се до ключови понятия от различните сфери
• Темите включват стратегии, дискусии, комуникативни ситуации и ролеви игри.


* Хорариум – 50 уч. часа
* Занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая с преподавател.


Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

 

За да се включите в обученията по професионалните направления е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).

Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул."Шипченски проход" № 63, Индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus