Училище за бизнес компетенции ЕООД
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
1,800.00 лв. с ДДС
до 30-08-2017

Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация


01-09-2017 до 01-09-2018

02 822 10 70
Моля, споменете Seminari365.com!

Професионална квалификация

Специалност: Бизнес администрация

Професия: Офис мениджър, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на бизнес администрацията? Искате да развиете управленски компетенции и кариера на мениджър? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на бизнес администрацията

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения
Основи на търговското право
Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Основи на маркетинга и продажбите

Управление на услуги

Управление на информационната сигурност

Информационни технологии

Умения за ефективни продажби

Специфични дисциплини за професията

Управление на проекти

Работа с хора

Финансово планиране

Управление на времето, организация на ефективни работни срещи

Управление чрез цели

Лидерство и мениджмънт в организацията

Делова кореспонденция

Избираеми дисциплини

Бизнес английски език

Ефективност на производството – 5S, Кайзен, JIT, лична ефективност

Управление на персонала

Продължителност и формат

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа

Смесена форма на обучение, включваща уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един присъствен вечерен семинар всяка седмица

Продължителност

960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или

Съкратена програма за част от професия

Цена

1800 лв или ваучер по програма “Аз мога повече!” за обучение по професия “Офис мениджър” и специалност “Бизнес администрация”

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата

Заключителен изпит по теория и практика

Бонус

Възможност за безплатно явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в нива А – Бизнес икономика, B – Маркетинг и продажби и C – Лидерство и мениджмънт

 

Пълна информация за обучението (PDF, 440.52 KB)

Адрес: София 1303 София, ул. Пиротска 45 ет.2 офис 20
comments powered by Disqus