Училище за бизнес компетенции ЕООД
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
1,800.00 лв. с ДДС
до 30-08-2017

Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация


01-09-2017 до 01-09-2018 9:00

02 822 10 70
Моля, споменете Seminari365.com!

Професионална квалификация

Специалност:   Икономика и мениджмънт

Професия: икономист, трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО

Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 6 месеца или по-кратко обучение по част от професия за избрани дисциплини от кандидата.

За кого е курсът?

За специалисти, отговорни за екип от хора без специална икономическа и управленска подготовка, за които е важно:

  • да могат равностойно да участват във вземането на управленски решения с ползването на финансова информация,
  • да развиват самостоятелен план за работа на своя екип с ясни цели за резултат и показатели за оценка на постигнатото,
  • да разбират  важните аспекти начовешките взаимоотношения на работното място, факторите с ефект върху мотивацията на хората в организацията, предпоставките за изграждане на доверие, отчитането на които отличават практиката на лидера в организацията,
  • да разбират системата от функции и роли на добрия мениджър, които го правят успешен в добавянето на стойност за бизнеса чрез хората.

Дисциплини

 

ДИСЦИПЛИНИ               ЧАСОВЕ
Основни икономически знания за нефинансисти         120
Основи на търговското право             30
Основи на маркетинга и продажбите.           40
Съвременни методи за ефективна продажба.         45
Управление на проекти             60
Управление на персонала             40
Бизнес комуникации             30
Управление на работата и работното натоварване         30
УПравление на времето и работа в екип           30
Практика на лидерството             30
Подобряване на ефективността на работни процеси и хора – подходи от добрата практика 140
Делова кореспонденция             45
Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)       30
Работа с офис техника.             30
Маркетинг в интернет             30
Създаване на уеб-страница             45
Анализ на данни с PIVOT таблици           45
Трудово право               20
Английски език               120

Цена 

Присъствена форма – едно занятие в седмицата, в комбинация с учебни задания за самостоятелна работа в обем от 960 учебни часа - 1800 лв.

Уеб-базирано обучение – 905 лв

Изпитна такса  за допълнителна сертификация за европейски сертификат – 100 лв за ниво Бизнес икономика, 150лв за ниво Бизнес планиране и 180лв за ниво Лидерство и мениджмънт.

При обучение по част от порфесия, цената зависи от избора на продължителност и дисциплини в програмата за обучение.

Какво включва цената?

Електронни учебни книги, интерактивни упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит

Семинари за преговор и подготовка за изпит.

Достъп до уеб-базирани ресурси в учебната ни платформа https://e-learning.bg

Обратна връзка от инструктор за уеб-базираните задания.

Държавен документ - свидетелство за професия и специалност “икономика и мениджмънт” по стандарт на МОН.

Сертификационен изпит и сертификат ЕВС*L за трите нива А, В и С при успешно положени изпити.

Адрес: София ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303
comments powered by Disqus