Алфа Куолити България
Индустриална логистика и производствен инженеринг
672.00 лв. с ДДС
до 28-09-2018

Индустриална логистика и производствен инженеринг


02-10-2018 до 03-10-2018 09:00 - 18:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: доц. Анастас Кехайов

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да представи принципите и добрите практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма (входна логистика – закупуване и производствено коопериране) и вътре в индустриалната фирма (вътрешна логистика – движение на материали и полуфабрикати между работни места и производствени звена)

АУДИТОРИЯ

 • собственици;
 • управители;
 • мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането;
 • производствени мениджъри;
 • индустриални инженери.

ТЕМАТИКА

 • елементи от Теория на опашките;
 • елементи от Теория на запасите;
 • начални знания за Логистиката;
 • перспективно и текущо планиране на запасите;
 • оперативно управление на запасите;
 • вътрешно заводска логистика;
 • складове и складово стопанство;
 • подбор, оценка и работен контакт с доставчика;
 • сътрудничество с и развитие на доставчика;
 • документиране на логистичната система.

Повече информация и регистрация в обучението

Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus