Алфа Куолити България
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL
342.00 лв. с ДДС
до 12-06-2018

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL


13-06-2018 до 13-06-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Бончо Антонов

АУДИТОРИЯ
Собственици на фирми и висши мениджъри от индустрията, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
Да представи в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишните ресурси и процеси. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

 

ТЕМАТИКА

 • Описване и измерване на производството
 • Идентифициране и управление на тесните места (TOC)
 • Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
 • Непрекъснат производствен поток и Точно навреме (JIT)
 • Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
 • Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
 • Рационализирани работни места и участъци (5 S)
 • Накъсване на производствените серии (SSP)
 • Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED) 
 • Тотална продуктивна поддръжка на производственото оборудване (TPM)
 • Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)
ВОДЕЩ
Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити, консултант с над 30 години опит, има дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението, докторантура по управление на запаси и доцентура по стратегическо планиране

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара

 

За повече информация и регистрация в обучението посетете нашия сайт: http://alphaquality.org/lean-basic-level-public-training

Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus