Алфа Куолити България
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
342.00 лв. с ДДС
до 13-03-2018

SPC & Статистически методи за взeмане на решения


16-03-2018 до 16-03-2018 09:00-17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Да вземаме верни и печеливши решения, като се научим да "четем" данните, които получаваме всеки ден и от всякъде

Веднага след курса да имаме инструментариум за
- Оценка на важността на добре структурираната и годна за използване информация

- Избор на подходящ статистически метод във всяка ситуация

- Прилагане на статистически методи за вземане на решения

-Представяне на данни и резултати от анализи (чрез таблици, графики, зависимости)

РЕГИСТРАЦИЯ: http://alphaquality.org/business-efficiency-trainings/Application.html

Адрес: София кв. Лозенец, София, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1
comments powered by Disqus