Академия Респонса
Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание.
120.00 лв. с ДДС
до 20-04-2018

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание.


20-04-2018 до 20-04-2018 09:00

+ 359 88 2272125
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: съдия Весела Павлова / адв. Светлана Нейкова

Резюме:

Обучението е практическо и изцяло специализирано за административнонаказващи органи.

Разделено е в две части като сме избрали лектори от двете страни на „бариерата”, а именно съдия и адвокат. Първата част ще разгледа задълженията и правата на актосъставителите и административнонаказващите органи, както и процедурите по налагане на санкции, а втората нарушенията при самото производство.

Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).

Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.

Основни цели на обучението:

  • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
  • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
  • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.

За кого е подходящо обучението:

  • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
  • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;

Обучението се провежда ежегодно

Адрес: София хотел Експо.
comments powered by Disqus