Китов Център
НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
144.00 лв. с ДДС
до 25-03-2018

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


26-03-2018 до 26-03-2018 10.00 - 14.00
Изтегли програма

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Гергана Николова

26 март 2018 г., 10.00 - 14.00 ч.

София, бул. Кн.Мария Луиза 58, Конферентна зала ProjectLabЛектори: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR; Бойчо Бойчев, управител, “Небосистемс”

Този семинар ще ви запознае с новите изисквания по Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018 г. Той заменя досега действащите правила. Ще научите какво трябва да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори. Регламентът засяга всички субекти на стопанската и административна дейност.

Обучението ще подпомогне дейността на управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията и др.

Програма:

I. Правни аспекти – лектор Гергана Николова

 1.  Относно необходимостта от повишаване на знания и умения по отношение защита на обработваните лични данни.
 2. Лични данни – същност. Правна регламентация – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
 3. Законосъобразност на обработването. Визиране на опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобразно обработване на личните данни.
 4. Права на субекта на данни.
 • Прозрачност и условия
 • Информация и достъпност
 • Право на достъп
 • Ограничаване на обработването
 1. Администратор на лични данни – задължения и отговорности
 • Общи задължения
 • Съвместни администратори
 • Обработващ лични данни
 1. Сигурност при обработване на личните данни
 • Псевдонимизация и криптиране
 • Уведомяване за нарушения
 • Оценка на въздействието
 • Предварителна консултация
 1.  Задължителни фирмени правила
 • DPO – длъжностно лице по защита на личните данни
 • Кодекс за поведение
 • Сертифициране
 • Дерогации на особени случаи
 1. Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган
 • Право на ефективна защита
 • Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

 

II. IT аспекти и необходима техническа подготовка за прилагане на GDPR – лектор Бойчо Бойчев

 1. Анализ на текущо състояние на ИТ инфраструктура
 2. Оценка на риска
 3. Избор на подходящи практики, софтуерни / хардуерни инструменти и решения за намаляването на идентифицирания риск, като: криптиране; псевдонимизация; анонимизация; DLP решения и др.
 4. Изготвяне на вътрешно фирмена политика „Контрол на достъпа и сигурност на ИТ инфраструктурата“
 5. Непрекъснат мониторинг и откриване на заплахи.
 6. Сигурност в основата на бъдещи внедрявания и разработки (security by design).

 

Участниците в обучението получават сертификат.

 

 

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 


Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Адрес: София София, бул. Кн.Мария Луиза 58, Конферентна зала ProjectLab
comments powered by Disqus