Академия Респонса
Задължения и отговорности на педагогическия и непедагогически персонал за предотвратяване на тормоз
180.00 лв. с ДДС
до 20-03-2018

Задължения и отговорности на педагогическия и непедагогически персонал за предотвратяване на тормоз


21-03-2018 до 23-03-2018 14:00

+ 359 88 2272125
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Иван Нейков, Весна Ненчева

 

14:00 Регистрация на участниците
14:30 Откриване на семинара
  ЛЕКТОР: ИВАН НЕЙКОВ

 

 • 1.Нормативна уредба на  задълженията за предотвратяване на тормоз и насилие
 • 2. Форми на физическо насилие и психически тормоз
16:00 Кафе-пауза
16:30
 • 3.Създаване на вътрешни нормативни актове в учебните и детски заведения за предотвратяване на насилие
 • 4.Дисциплинарна, административно-наказателна  и наказателна отговорност на педагогическия и непедагогически персонал при упражняване на насилие върху деца и ученици
18:00 Въпроси и дискусия

09:30 ЛЕКТОР: ИВАН НЕЙКОВ

 

 • 5. Имуществена отговорност при причинено насилие и тормоз от страна на педагогическия и непедагогически персонал – имуществени и неимуществени вреди; обезщетение за претърпяни болки и страдания
 • 6. Правомощия на работодателя да проверява психическата устойчивост на педагогическия и непедагогически персонал и умението да работят в конфликтна среда.
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • 7.  Що е поверителна информация в детско и учебно заведение и задълженията на персонала да не я разпространяват.
 • 8. Задължение на педагогическия и непедагогически персонал за опазване на лични данни на деца, ученици, родители ,  персонал.
13:00 Обедна почивка
14:00 ЛЕКТОР: ВЕСНА НЕНЧЕВА

 

 • 9. Как да реагираме при: агресия и насилие и при медии и насилие. Влияние върху поведението на подрастващите
 • 10. Причини за възникване и диагностициране на конфликтите в училище.
15:30 Кратка почивка
17:15
 • 11. WORKSHOP с ролеви игри.
 • 12. Трансформация на конфликти
 • 13. Тормоз и кибертормоз
 • 14. Ненасилствени методи за справяне с насилие
17:30 Въпроси и дискусия

09:30
 • 15. Интервенции при тормоз.
 • Партниране между семейство и училище.
 • 16. Училищна медиация. Роля на учителя за формиране на позитивен климат в класа
11:00 Дискусия. Въпроси.
11:30 Раздаване на удостоверенията. Закриване на обучението

 

Адрес: Велинград Роял Спа Хотел
comments powered by Disqus