НеоКолект
Типове длъжници и подходите към тях
216.00 лв. с ДДС
до 11-04-2018

Типове длъжници и подходите към тях


16-04-2018 до 16-04-2018 09.30


Лектори: Траяна Вукадинова, Катя Христова

Имали ли сте случаи, в които ви се струва, че някои длъжници се държат по един и същ начин? А случвало ли Ви се е трудно да намирате подход към някои длъжници? Искате ли да разширите познанията си в областта и да разполагате с още един инструмент за събиране на вземания? Ако сте отговорили с ДА на някой от горните въпроси, то това обучение е за Вас.

 

Какво съдържа обучението?


Основните теми, които се разглеждат, дискутират и  упражняват в рамките на обучението са:

  • Типове длъжници според темперамента, поведението и ролите, в които влизат при събиране на вземания
  • Как да определим типа на длъжника или какви са неговите комуникационни характеристики и приоритети
  • Убеждаваща комуникация и общуване с различните типове длъжници
  • Влияние на собствения поведенчески тип върху комуникацията с различните типове длъжници

 

Защо да участвате?


Защото в края на обучението всеки един от участниците:

  • ще може да определя типа на длъжника в зависимост от комуникационния му стил, поведението и темперамента му
  • ще разбира начина, по който общува длъжника и механизмите му за вземане на решение за плащане
  • ще е в състояние да прилага убеждаваща комуникация, адаптирана към типа на длъжника и да повлиява целенасочено поведението му
  • ще познава и използва силните аспекти на собствения си тип при работа с длъжници

 

За кого е предназначено?

  • Специалисти по събиране на вземания, които работят с длъжници както по телефон, така и на терен и които искат да оптимизират работата си и да повишат ефективността си
  • Супервайзори на екипи от експерти по събиране на вземания както в колцентрове, така и на терен, чиято намеса в комуникацията с длъжници е следваща стъпка в процеса по събиране на вземания

Препоръчително е участниците да имат опит, макар и малък, в областта на събиране на вземания.

 

Кои са лекторите?


Траяна Вукадинова – с над 15 години опит в областта на стратегическото и оперативно управление и развитието на бизнес процеси в сферата на събиране на вземания. Настоящ фокус на работата й са обученията в областта на събиране на вземания и моделите за повишаване на ефективността при работа с просрочия.

 

Катя Христова - магистър по Клинична психология, сертифициран Системен коуч от ICG Коучинг Академия към ICG Infora Consulting Group. Специалността й са лайф и екзекютив коучинг. Съосновател и Зам.-председател на Българската коучинг асоциация

 

Какво още?


Заявки за участие се приемат до 5 дни преди датата на провеждане или до запълване на групите. Плащанията се извършват по банков път. 

При записване на повече от един служител
от организация – отстъпка 10% При записване на повече от пет участника от една организация, обучението може да се проведе на избрани от тях дата и място.

За повече информация и записвания –e-mail: info@neocollect.bg. Вижте другите теми от Пролетната академия за събиране на вземания на адрес www.neocollect.bg/trainings/academy .

Адрес: София гр. София, бул. Шипченски проход №65, ет.5, Конферентна зала
comments powered by Disqus