Промените в трудовото и осигурително законодателство за 2018 г. при сумирано отчитане на работното
204.00 лв. с ДДС
до 21-03-2018

Промените в трудовото и осигурително законодателство за 2018 г. при сумирано отчитане на работното


30-03-2018 до 30-03-2018 08:30

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Теодора Дичева, Димитър Бойчев

Практически семинар с

Теодора Дичева – директор на правната дирекция в Инспекцията по труда

Зорница Димитрова – адвокат и консултант по осигурителни, трудови и данъчни въпроси

30 март 2018 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) – нормативна уредба – новите моменти в НРВПО.

Какво се променя и какво остава непроменено в уредбата при работа на смени и сумирано изчисляване на работното време.

Как новите текстове уреждат изчисляването на нормата на продължителност на работното време.

Кога се извършва намаляване на тази норма. Как се изчисляват отработените часове при напускане на работник или служител.

Какъв трябва да е подхода на работодателя, когато отработените от работниците часове са по-малко от нормата на продължителност на работното време и когато тези часове са повече от нормата.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Практически казуси, касаещи въпросите за СИРВ.

Какви са новите моменти в уредбата на отпуските по чл. 163 от КТ и чл. 167 от КТ. Как се ползва, прекъсва и прекратяват отпуските при различните категории правоимащи лица. Кои са новите категории правоимащи, заради които се наложи промяна на разпоредбите.

Какви са новите моменти в трудовото законодателство – какви права и задължения възникват за работодателите.

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 15:00 ч.

Нормативна уредба, актуални въпроси, казуси и примери от практиката в осигуряването при сумирано отчитане на работното време.

Изчисляване на минималния и максималния осигурителен доход.

Попълване на декларация обр. № 1

15:00 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч.

Изчисляване на осигурителния стаж при сумираното отчитане на работното време. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност.

16:45 – 17:00 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 204,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

20% отстъпка за абонати на наши издания 163.20 лв. с ДДС!

Побързайте!

Местата са ограничени!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Адрес: София бул. „Княз Александър Дондуков“ №9
comments powered by Disqus