Общият регламент за защита на личните данни
300.00 лв. с ДДС
до 21-03-2018

Общият регламент за защита на личните данни


29-03-2018 до 30-03-2018 08:30

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Маргарита Хубенова

Изисквания към администраторите, обработващите лични данни и длъжностните лица

Практически семинар с

Маргарита Хубенова - доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни

29 и 30 март 2018 г, гр. Плевен, хотел „Балкан“

Ден 1: Нормативна уредба на правото за защита на личните данни

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Въведение в темата за защитата на личните данни – нормативна уредба и основни понятия

Принципи за събиране и обработване на лични данни

Практическа задача

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Права на физическите лица

Решаване на казус

12:30 – 13:15 ч.

Обяд

13:15 – 14:45 ч.

Администратор и обработващ лични данни.

Съвместни администратори.

Сигурност на личните данни

Практическа задача

14:45 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч.

Оценка на въздействието и предварителни консултации. Длъжностно лице по защита на личните данни.Предаване на лични данни на трети държави или международни организации.

Въпроси и отговори

16:45 – 17:00 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

Ден 2: Практически насоки за изпълнение на изискванията на регламента от администраторите и обработващите лични данни

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Изготвяне на стратегия за защита на данните

Определяне на екип по защита на личните данни

Водене на регистър по дейностите за обработка на лични данни

Практическа задача

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Създаване и приемане на рамка за защита на личните данни в организацията  (политика за защита на личните данни, стандарти и/или насоки за защита на личните данни)

Практическа задача

12:30 – 13:15 ч.

Обяд

13:15 – 14:45 ч.

Извършване на оценка на въздействието

Практическа задача

14:45 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч.

Длъжностно лице по защита на личните данни-статут и основни задължения

Въпроси и отговори

16:45 – 17:00 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Такса за участие в двудневното обучение: 300,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

Такса за участие само в един от дните на обучението: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

20% отстъпка за абонати на наши издания!

Побързайте!

Местата са ограничени!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Адрес: Плевен хотел „Балкан“
comments powered by Disqus