Българска школа по психоанализа
Обучение за работа с деца с хиперактивност
300.00 лв. с ДДС
до 30-04-2018

Обучение за работа с деца с хиперактивност


01-04-2018 до 10-06-2018 11:00-14:00

0878657781; 0878657784
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Ирена Киркова и Десислава Александрова

Българска школа по психоанализа организира обучение за работа с деца с хиперактивност. Темите, които ще се разгледат, са:

1. Функция и съдържание на То, Аз и Свръх аз.
2. Причина и характеристика на състоянието хиперактивност.
3. Сближаване и изграждане на доверие. Определяне на реалистични очаквания от страна на възрастните.
4. Определяне на цел в дейността. Даване на информация за обектите от средата.
5. Определяне на граници. Поставяне на отговорности.
6. Развитие на социалните умения.

Срещите ще се провеждат два пъти в месеца, в продължение на три месеца.
Обучението е предназначено за специалисти, родители и студенти. Участниците получават сертификат за преминат модул.

Адрес: Варна
comments powered by Disqus