Курс по
30.00 лв. с ДДС
до 14-04-2018

Курс по "Програмиране - разработка на проекти с отворен код" - април 2018г.


14-04-2018 до 14-04-2018 9,00


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: ас. Тодор Балабанов - Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

Курс по "Програмиране -

разработка на проекти с отворен код" 

Цели на курса:  Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код на почти всяка тематика за която се създава софтуер. Създаването на софтуер с отворен код е възникнало като противовес на комерсиално разработваните системи, които по правило са със затворен код.

В съвременния свят почти няма сфера в която да не се използва софтуер. Също така почти няма софтуер за който да не е налична алтернатива с отворен код. Наличието на множество софтуерни проекти с отворен код дава възможност на младите специалисти в областта на програмирането да натрупат ценен практически опит, който в последствие ще им предостави неограничени възможности при реализацията в индустрията за производство на софтуер. Нещо повече, при достатъчно старание всеки специалист ще има нужните знания и умения да реализира свой собствен продукт с отворен код, което би му предоставило възможност за стартиране дори на собствено бизнес начинание.  

Резултати: След преминаването на този курс ще бъдат развити умения за работа със системи за контрол на версиите, системи за управление на проекти с отворен код, както и процесът за работа в обемисти проекти.  Софтуерната индустрия разчита на подготвени кадри, които бързо могат да навлязат в код писан от други хора, могат да изграждат продукта от неговите изходни кодове и умеят да комуникират с хората в екипа при отстраняване на дефекти или надграждане на функционалността.

Съдържание /Основни теми/: Програма на курс по разработка на проекти с отворен код:

 • Определяне на потребителските изисквания.
 • Планиране на интервалите за публикуване на софтуер.
 • Осъществяване на малки междинни версии.
 • Разработка на итеративен принцип.
 • Планиране на всяка итерация.
 • Организация на работното пространство.
 • Определяне на скоростта за разработка и прогнозиране на сроковете за изработка.
 • Комуникация между членовете в екипа.
 • Реализация на опростен дизайн в софтуерните решения.
 • Използване на метафори и конвенции за именуване.
 • Обектно-ориентирано моделиране с карти за класовете.
 • Реализация на малки експериментални прототипи.
 • Стратегия за добавяне на нова функционалност в продукта.
 • Преработка на съществуващ код.
 • Подходи за комуникация с клиентите.
 • Стандарти за създаване на код и документация.
 • Тестово базирана разработка и модулно тестване.
 • Програмиране по двойки.
 • Стратегия за интеграция в общо хранилище.
 • Честота на интеграцията и работа със системи за контрол на версиите.
 • Организация на интеграцията и общо притежание на кода.
 • Отстраняване на дефекти преди добавяне на нова функционалност.
 • Тестове за приемане на разработката от клиента.
 • Работа с облачната система GitHub.
 • Организиране на GitHub профил.
 • Организиране на GitHub портфолио. 
Адрес: София в залите на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. "Г.С. Раковски" № 108
comments powered by Disqus