Академия за лидери - бизнес ръководители

Академия за лидери - бизнес ръководители

Дата: от 03-10-2018 до 06-02-2019
Цена: 380.00 лв.
678 101680
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Дата: от 18-09-2018 до 30-10-2018
Цена: 390.00 лв.
25 3052
Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи

Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи

Дата: от 18-09-2018 до 25-10-2018
Цена: 390.00 лв.
22 3052
Нови моменти в правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 Г. Актуални проблеми по прилагането на ЗДДС
87 16392
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
109 18400
БДС EN ISO/IEC 17025:2018  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
679 70534
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
111 15774
Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
97 15516
Промени в трудовото законодателство  - 2018 г. и в нормите за сумирано изчисляване на работното врем
86 15587
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
240 20705
ЗДДС и новият правилник за прилагането му - 2018. Практика по ЗДДС.
128 15773
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директира (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета
80 16659
Курс по РИСУВАНЕ за изграждане на Портфолио за Кандидатстване
1023 152246
Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Дата: от 29-09-2018 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
680 135980
Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”

Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”

Дата: от 29-09-2018 до 29-11-2018
Цена: 995.00 лв.
9 504
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1018 147136
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
847 121673
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 18-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1586 234964
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 01-10-2018 до 19-10-2018
Цена: 0.00 лв.
193 43219
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1530 246608
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1427 234971
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1443 235305
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 01-10-2018 до 22-10-2018
Цена: 0.00 лв.
735 114432
ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ
98 16658
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
Цена: 0.00 лв.
520 93990
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1542 232460
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1201 204622
Мениджър

Мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1471 234967
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1477 232720
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1387 234970
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 01-10-2018 до 15-11-2018
Цена: 0.00 лв.
179 43224
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 02-10-2018 до 15-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1352 176881
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 02-10-2018 до 03-10-2018
Цена: 672.00 лв.
1134 95408
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
951 177960
Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца

Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца

Дата: от 02-10-2018 до 29-11-2018
Цена: 153.00 лв.
2 504
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 02-10-2018 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1554 211673
Английски език за целите на маркетинга

Английски език за целите на маркетинга

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
202 45363
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Дата: 03-10-2018
Цена: 204.00 лв.
90 16656
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
831 149142
Английски език за целите на финансите

Английски език за целите на финансите

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
201 45344
Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника
29 4097
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 05-10-2018 до 28-10-2018
Цена: 629.00 лв.
20 1728
Управление на човешки ресурси

Управление на човешки ресурси

Дата: от 06-10-2018 до 07-10-2018
Цена: 400.00 лв.
71 10883
Английски език за целите на медицината

Английски език за целите на медицината

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
190 45341
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
914 149150
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
93 17280
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1313 244025
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
727 149144
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1855 121334
 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Дата: от 08-10-2018 до 09-10-2018
Цена: 408.00 лв.
34 7137
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 09-10-2018
Цена: 324.00 лв.
233 22496
Привличане и задържане на успешни служители
142 19853
ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 11-10-2018 до 12-10-2018
Цена: 540.00 лв.
90 16651
ЗОП, Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018
83 12414
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 15-10-2018 до 30-10-2018
Цена: 0.00 лв.
694 131156
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
823 88288
Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута
36 7135
Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.

Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.

Дата: 19-10-2018
Цена: 204.00 лв.
26 2063
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Дата: от 22-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 1,056.00 лв.
83 16656
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
473 50978
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНА МЕНИДЖЪРСКА КАРИЕРА
290 16519
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM - Тотална продуктивна поддръжка

Дата: 23-10-2018
Цена: 252.00 лв.
1375 120690
ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Дата: от 25-10-2018 до 26-10-2018
Цена: 540.00 лв.
28 5004
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
5 213
Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
97 15508
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 30-10-2018
Цена: 252.00 лв.
604 95834
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
561 44614
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
Цена: 672.00 лв.
797 117609
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: 09-11-2018
Цена: 432.00 лв.
763 116993
ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Дата: от 12-11-2018 до 13-11-2018
Цена: 408.00 лв.
1 152
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
Цена: 210.00 лв.
655 87829
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
Цена: 672.00 лв.
600 70413
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
488 39905
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Дата: от 05-12-2018 до 06-12-2018
Цена: 432.00 лв.
41 7135
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
672 121846
Работа в екип. Информираност на екипа

Работа в екип. Информираност на екипа

Дата: 13-12-2018
Цена: 222.00 лв.
209 24022
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1623 112563
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Дата: от 21-01-2019 до 22-01-2019
Цена: 408.00 лв.
34 7135
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Дата: от 01-11-2017 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1350 242137
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Дата: от 01-11-2017 до 27-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1024 204088
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 01-08-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
534 94252
 Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
Цена: 390.00 лв.
96 14012
Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
Цена: 390.00 лв.
93 16422
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 13-09-2018 до 25-10-2018
Цена: 390.00 лв.
107 16423
Основи на управлението на транспорта във фирмата

Основи на управлението на транспорта във фирмата

Дата: от 17-09-2018 до 18-09-2018
Цена: 408.00 лв.
91 12795