всички новини
Академия за лидери - бизнес ръководители
678 101680
ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА СЪЗДАМ „ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
964 109295
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
25 3052
Обучението по Труд и работна заплата за начинаещи
22 3052
Нови моменти в правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 Г. Актуални проблеми по прилагането на ЗДДС
87 16392
Семинар в Пловдив - Промени в трудовото законодателство - 2018 г. Сумирано изчисляване на работното
87 15546
ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖЪР - КАК ДА ПОСТИГАМ ОЩЕ ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
1522 106692
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
109 18400
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
111 15774
БДС EN ISO/IEC 17025:2018  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
679 70534
Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
97 15516
Промени в трудовото законодателство  - 2018 г. и в нормите за сумирано изчисляване на работното врем
86 15587
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
240 20705
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директира (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета
80 16659
ЗДДС и новият правилник за прилагането му - 2018. Практика по ЗДДС.
128 15773
Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута -семинар в Бургас
30 3893
Цялостно обучение “Визуално програмиране за деца”
9 504
Курс по РИСУВАНЕ за изграждане на Портфолио за Кандидатстване
1023 152246
Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Дата: от 29-09-2018 до 31-10-2018
680 135980
Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
88 15468
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 01-10-2018 до 22-10-2018
735 114432
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
1542 232460
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
1201 204622
Мениджър

Мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
1471 234967
ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ
98 16658
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
1477 232720
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
1387 234970
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 01-10-2018 до 15-11-2018
179 43224
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
1018 147136
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
847 121673
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 18-12-2018
1586 234964
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
520 93990
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 01-10-2018 до 19-10-2018
193 43219
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
1530 246608
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
1427 234971
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
1443 235305
Курс “Първи стъпки в програмирането” за деца
2 504
Английски език за целите на маркетинга
202 45363
9-ти Уебинар „Мултидисциплинарен екип за управление на процесите при хранителни нарушения“
0 67
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 02-10-2018 до 15-10-2018
1352 176881
Индустриална логистика и производствен инженеринг
1134 95408
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
951 177960
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 02-10-2018 до 31-10-2018
1554 211673
Английски език за целите на финансите
201 45344
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
831 149142
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
90 16656
Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника
29 4097
Постигане на споразумение относно дълга - производство по стабилизация и ефективни преговори
18 1735
Сертифициращо обучение за медиатори
20 1728
Управление на човешки ресурси

Управление на човешки ресурси

Дата: от 06-10-2018 до 07-10-2018
71 10883
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
914 149150
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
93 17280
Английски език за целите на медицината
190 45341
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
727 149144
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
1313 244025
 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ
34 7137
Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Курсове за Готвачи от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 16-11-2018
1730 265016
Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Курс за Бармани от 08 октомври 2018г

Дата: от 08-10-2018 до 31-10-2018
1600 268280
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 08-10-2018 до 31-10-2018
1306 227036
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 08-10-2018 до 14-12-2018
1494 270591
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1855 121334
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 09-10-2018
233 22496
Привличане и задържане на успешни служители
142 19853
ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 11-10-2018 до 12-10-2018
90 16651
ЗОП, Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018
83 12414
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 15-10-2018 до 30-10-2018
694 131156
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
823 88288
Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.
26 2063
Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута
36 7135
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
473 50978
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
83 16656
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНА МЕНИДЖЪРСКА КАРИЕРА
290 16519
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
1375 120690
ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Дата: от 25-10-2018 до 26-10-2018
28 5004
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
5 213
Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
97 15508
GDPR в Бургас: Практика след 25.05 и национално законодателство
5 876
Производство и доставка JUST IN TIME
604 95834
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
561 44614
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
797 117609
GDPR в Благоевград: Практика след 25.05 и национално законодателство
9 866
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ
763 116993
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
655 87829
ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Дата: от 12-11-2018 до 13-11-2018
1 152
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
600 70413
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
488 39905
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
3 139
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
41 7135
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
672 121846
Изисквания към системата за създаване и поддържане на електронни трудовите досиета
3 141
Работа в екип. Информираност на екипа
209 24022
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1623 112563
МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП
34 7135
„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Н
33 4591
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
1350 242137
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
1024 204088
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
260 56058
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
405 55132
Електронно обучение „Управление на конфликти“
236 56059
Електронно обучение „Управление на екипи“
230 56063
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
218 56068
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
234 56048
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
214 56074
Електронно обучение „Управление на времето“
219 56053
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
238 56089
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
195 45599
Базово Обучение за ХН Консултант при Хранителни Нарушения(ХН) Анорексия, Булимия, Безконтролно Преяж
136 24699
ЛЕТЕН ПРИЕМ С ДО 25% ОТСТЪПКИ В ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ  ”ЕМОЦИИ & ХРАНЕНЕ”
131 24699
Международно Cертификационно Oнлайн Oбучение  За Студенти и Специалисти – Отворен Летен Прием от 21
123 24698
ОБУЧЕНИЕ “ПРАКТИЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ ПРЕЯЖДАЩИ ФОРМИ НАРУШЕНО ХРАНЕНЕ“- ОТВОРЕН ЛЕТЕН ПРИЕМ С ДО 25% ОТСТ
130 24698
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
250 56073
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 01-08-2018 до 29-09-2018
534 94252
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 06-08-2018 до 05-10-2018
582 126863
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
1455 257553
 Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
96 14012
Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
93 16422
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 13-09-2018 до 25-10-2018
107 16423
Основи на управлението на транспорта във фирмата
91 12795