всички новини
Академия за лидери - бизнес ръководители
525 83087
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 21-05-2018 до 11-06-2018
35 9304
Национален семинар “Практическо приложение на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилага
17 3526
Курс ТРЗ и социално осигуряване

Курс ТРЗ и социално осигуряване

Дата: от 21-05-2018 до 02-08-2018
17 3170
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 21-05-2018 до 06-06-2018
1175 143135
WORKSHOP за Общия регламент за защита на личните данни - теория и типови документи
53 8112
ПРОМЕНИТЕ В МСФО ЗА 2018 Г. НОВИТЕ МСФО ЗА ПРИХОДИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ЛИЗИНГА
96 22611
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
744 106377
GDPR: 7 неща, които трябва да направите сега
52 13242
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
69 15782
Тренинг с Мориц Егетмейер - Basic / Intensive / Supervision
130 28750
Курсове по РИСУВАНЕ за кандидатстване след 7 и 12 клас - за изпити и портфолио
524 109675
Договорите в логистиката
39 13285
Уроци по РИСУВАНЕ за АРТ и ДИЗАЙН специалности за изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за чужбина
813 125940
Семинар:
16 3697
Обучение за работа с деца с хиперактивност
238 44213
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 28-05-2018 до 28-08-2018
1269 201057
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 28-05-2018 до 28-07-2018
1333 198546
Основи на Supply Chain Management

Основи на Supply Chain Management

Дата: от 28-05-2018 до 29-05-2018
44 12889
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 28-05-2018 до 28-07-2018
1032 170708
Мениджър

Мениджър

Дата: от 28-05-2018 до 28-07-2018
1260 201053
Управление на конфликти
741 23101
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 28-05-2018 до 25-07-2018
1222 201056
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 29-05-2018 до 29-08-2018
876 113222
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 29-05-2018 до 30-06-2018
1342 177758
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 29-05-2018
1371 114549
Варна:ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Промени в ЗЗЛД
88 15477
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
84 22617
Специфики на складовия занаят
35 13267
ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС

ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС

Дата: от 30-05-2018 до 31-05-2018
38 12873
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
52 12853
Изпълнение на поръчките в склада
35 13284
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
63 15542
Дистанционно обучение Управление на човешки ресурси
19 3187
Планиране на нов продукт
16 6414
курс по счетоводство за начинаещи

курс по счетоводство за начинаещи

Дата: от 02-06-2018 до 01-07-2018
528 90492
Симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2018
187 36928
Финансова грамотност за творчески професии
2 112
Специализиращо обучение - Семейна медиация
418 25928
GDPR: 7 неща, които трябва да направите сега
29 8955
Прилагане на законите,свързани с устройство на територията и строителството-промени 2018
39 11481
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 05-06-2018 до 07-06-2018
832 112458
Практически курс „Управление на проекти“
23 3546
Принципи и методи на трансферното ценообразуване
29 8306
 София: Защита на личните данни, Промени в българското законодателство
37 8926
 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

Дата: от 06-06-2018 до 07-06-2018
45 12875
WORKSHOP: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
49 16487
Законът за обществените поръчки – две години по-късно. Практически въпроси по прилагане на ЗОП
35 7742
Създаване на поток в производството
18 6408
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Дата: от 07-06-2018 до 08-06-2018
44 12874
Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и при управление на човешките ресурси
30 8445
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
27 7710
Спестявания, отчетност и контрол в снабдяването
17 6414
Събиране на вземания за несъбирачи
133 32238
Сертифициращо обучение за медиатори
9 1131
Цифрово прототипиране с промишлени роботи
3 110
Маркетинг и бранд мениджмънт

Маркетинг и бранд мениджмънт

Дата: от 09-06-2018 до 10-06-2018
43 11011
Майкрософт Ексел за начинаещи

Майкрософт Ексел за начинаещи

Дата: от 11-06-2018 до 13-06-2018
8 1733
Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и при управление на човешките ресурси
33 8438
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
15 3171
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 12-06-2018 до 13-06-2018
614 94490
КОНФЛИКТОЛОГИЯ – ЛОГИКА НА КОНФЛИКТА
43 12881
Управление на доставчиците
19 6407

"Storytelling" Workshop

Дата: 15-06-2018
17 3594
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
495 37367
ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
16 3586
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 16-06-2018 до 30-06-2018
492 97242
УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Дата: от 18-06-2018 до 19-06-2018
35 12874
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
556 99114
Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
62 15540
Организация на логистичния процес
22 6412
Курсове по Български език и литература , Математика
70 21047
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
102 22614
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 26-06-2018 до 27-06-2018
654 90644
Изпълнение на поръчките в склада
17 6408
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО
20 3383
Здравословни и безопасни условия на труд в склада
22 6413
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
28 7584
Конфликти на интереси и антикорупционни практики
17 6413
Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.
10 2666
 КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС
4 773
Сертифициращо обучение за медиатори
356 27644
Обучение за работа с деца аутисти

Обучение за работа с деца аутисти

Дата: от 08-07-2018 до 12-08-2018
246 34766
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
1080 164578
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
1125 164388
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
1041 164578
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
866 170168
Цялостно обучение по
973 170168
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
1196 208218
Цялостно обучение по
798 170166
Електронно обучение „Как се прави презентация?“
81 22266
Електронно обучение „Успешни продажби по телефона“
73 22292
Електронно обучение „Управление на времето“
78 22271
Електронно обучение Академия „Лидерски умения“
81 22307
Електронно обучение „Бизнес комуникации“
82 22276
Електронно обучение „Общ регламент за защита на личните данни – GDPR“
164 22328
Електронно обучение „Управление на конфликти“
87 22277
Електронно обучение „Управление на екипи“
74 22281
Електронно обучение „Мотивация на персонала“
78 22286
Електронно обучение „Иновации и иновационен мениджмънт“
94 22291
Курс по Драматургия и сценарий

Курс по Драматургия и сценарий

Дата: от 28-03-2018 до 11-07-2018
97 22477
Електронно обучение Microsoft Excel за начинаещи
44 11817
 Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
73 18506
Фирмено управление

Фирмено управление

Дата: от 01-05-2018 до 01-06-2018
138 25835
Дистанционен модул
154 27395
КУРС ТРЗ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ
60 15594
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 08-05-2018 до 09-07-2018
1407 201047
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 09-05-2018 до 27-06-2018
30 9309
Курс за Стюарди - камериери на круизни кораби
1381 201766
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 14-05-2018 до 14-07-2018
322 60074
Курсове за Сервитьор-Бармани на круизни кораби
1343 199328
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 14-05-2018 до 21-06-2018
1367 212693
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 14-05-2018 до 30-06-2018
312 60337
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1516 212767
Английски език

Английски език

Дата: от 14-05-2018 до 21-06-2018
1275 201390
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 14-05-2018 до 31-05-2018
1178 197345
Курсове за Готвачи от 14 май 2018г

Курсове за Готвачи от 14 май 2018г

Дата: от 14-05-2018 до 22-06-2018
1558 231154
Курс за Администратор в хотелиерството за круизни кораби
1303 224122
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 14-05-2018 до 08-06-2018
1213 200294
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 14-05-2018 до 14-07-2018
1307 198806
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 14-05-2018 до 10-07-2018
413 93002
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 14-05-2018 до 13-07-2018
1359 236732
Курс за Бармани от 14 май 2018г

Курс за Бармани от 14 май 2018г

Дата: от 14-05-2018 до 08-06-2018
1444 234466
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
1287 223693
Италиански език

Италиански език

Дата: от 15-05-2018 до 22-06-2018
791 144045
Английски език за целите на маркетинга
38 11448
Курс ТРЗ и социално осигуряване

Курс ТРЗ и социално осигуряване

Дата: от 15-05-2018 до 31-05-2018
13 2315
Английски език за целите на финансите
40 11429
Испански език

Испански език

Дата: от 16-05-2018 до 23-06-2018
647 115227
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 16-05-2018 до 01-06-2018
548 80517
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата: от 17-05-2018 до 10-06-2018
36 10250
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 19-05-2018 до 21-07-2018
744 115235
Английски език за целите на медицината
41 11426
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 20-05-2018 до 22-07-2018
1144 210111
Френски език

Френски език

Дата: от 20-05-2018 до 22-07-2018
582 115231