всички новини
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
49 5189
Академия за лидери - бизнес ръководители
8 313
MOBBING: ФЕНОМЕН ИЛИ КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА
95 12993
TPM - Тотална продуктивна поддръжка
1008 71236
Новите МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
14 1689
Train the trainers

Train the trainers

Дата: 20-09-2017
16 1208
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 20-09-2017
1120 71718
 Лицензиран курс за Готвачи за круизни кораби
1095 130517
Курсове за камериери

Курсове за камериери

Дата: от 25-09-2017 до 20-10-2017
877 120475
Курсове за Готвачи от 25 септември  2017г
1173 148487
Курс за Администратор в хотелиерството за круизни кораби
974 142203
Италиански език

Италиански език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
441 61266
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 25-09-2017 до 11-10-2017
287 26941
Курс за Ресторантьори

Курс за Ресторантьори

Дата: от 25-09-2017 до 25-11-2017
1052 154064
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
347 32454
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
804 127331
Курс за Хотелиери дистанционно обучение
924 141027
Курс за Стюарди/ камериери/ на круизни кораби
1005 119100
Френски език

Френски език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
258 32452
Курс за Управител на заведения

Курс за Управител на заведения

Дата: от 25-09-2017 до 25-11-2017
55 10336
Испански език

Испански език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
297 32447
Английски език

Английски език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
883 118610
НОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
79 12992
Открит урок:
11 1232
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 26-09-2017 до 12-10-2017
764 60600
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 26-09-2017 до 31-10-2017
869 94975
Как се създава програма за устойчиво развитие на бизнеса?
37 4672
DDoS и Ransomware. Как хакерите заключват данните ни?
8 358
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
257 24798
ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

Дата: от 27-09-2017 до 28-09-2017
100 14306
Първа долекарска помощ (практически) + Действия при бедствия и аварии
63 10069
HR in IT Meetup

HR in IT Meetup

Дата: 28-09-2017
34 4406
АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
91 12992
Управление на бъдещето. 28 практически инструмента
68 7980
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата: от 29-09-2017 до 22-10-2017
14 2678
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, КСО, НРВПО В СИЛА ОТ 1 ЮНИ 2017 И 1 ЯНУАРИ 2018. СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
109 12992
Стратегии за ефективно управление на времето
21 2130
Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване и промени в ДОПК
18 2130
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Актуални проблеми по ЗДДС
96 14963
ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL
2 100
Обучение по Управление на човешки ресурси
85 11542
Финансово моделиране с MS Excel

Финансово моделиране с MS Excel

Дата: от 30-09-2017 до 15-10-2017
12 1716
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
872 115767
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
645 87928
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
910 116027
Икономист

Икономист

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
836 118274
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
860 118277
Бизнес английски език

Бизнес английски език

Дата: от 02-10-2017 до 03-11-2017
57 11542
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 02-10-2017 до 04-10-2017
781 128637
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал - практически курс
133 7930
 МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ (СИДДО) И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА B
82 12925
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
982 118266
Управление на проекти - Preparation for Success

Управление на проекти - Preparation for Success

Дата: от 02-10-2017 до 04-10-2017
882 106271
БДС EN ISO/IEC 17025:2006  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
234 31788
Организатор туристическо агентска дейност
875 118277
ЕЗИКЪТ НА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА
264 29436
Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner Certificate Programme
733 105655
Съвременен маркетинг за бизнес превъзходство и завземане на пазарен дял
43 5764
ПЛАНИРАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В КОМПАНИЯТА
69 12924
Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Дата: от 04-10-2017 до 07-10-2017
2083 252973
ПРАВО-HR 1 – Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси
40 6703
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 05-10-2017 до 07-10-2017
762 118466
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-6 седмичен вечеренкурс
761 52422
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз
805 88732
 Задължително пенсионно осигуряване 2017 година
12 420
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1416 80620
ЗУТ- актуална практика и промените в нормативната база с лектор Савин Ковачев
54 9168
Сертифициращо обучение за медиатори
54 10366
ПРАВО-HR 2 – 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.
40 6702
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1448 164857
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-съботно-неделен курс
742 42965
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme
716 110125
МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
471 64193
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 09-10-2017 до 11-10-2017
584 62405
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 10-10-2017 до 31-10-2017
100 16396
FACEBOOK МАРКЕТИНГ ЗА СИЛЕН БРАНД И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ
63 12924
Workshop - Event Management

Workshop - Event Management

Дата: 11-10-2017
13 1309
Счетоводство и Човешки ресурси за управители. Синтезирана информация с най-същественото за ефективен
16 2679
 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
58 12920
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
399 42754
ПРОМЕНИ В КТ,КСО,НРВПО.СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБ. ВРЕМЕ.ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2018г.
60 9166
Психологически подходи при събиране на вземания
0 87
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
464 14756
Магнит за околните

Магнит за околните

Дата: от 14-10-2017 до 18-11-2017
413 28626
Индустриална логистика и производствен инженеринг
754 39491
CodeMonsters

CodeMonsters

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
36 7568
Java2Days

Java2Days

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
38 7568
BusinessBooster

BusinessBooster

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
37 7617
ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА СЪЗДАМ „ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ
310 31135
Tech4Kids

Tech4Kids

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
39 7618
Technology4Business

Technology4Business

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
39 7619
Как да продаваме на малки и средни предприятия
13 1635
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
216 16343
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
14 1627
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
450 53078
Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Курс за Сервитьори по лиценз на МОН

Дата: от 23-10-2017 до 20-11-2017
902 123422
Курс за Бармани от 23 октомври 2017г

Курс за Бармани от 23 октомври 2017г

Дата: от 23-10-2017 до 20-11-2017
1085 151798
Същност и видове доходи, регулирани от Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
20 2132
ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
15 1629
Курсове за Сервитьор-Бармани за круизни кораби
980 116661
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
56 12925
От служител към мениджър – проблеми и предизвикателства
348 15486
ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ  НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
49 8943
Събиране на просрочени данъци и такси
0 85
Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия
34 10067
Курс за Сватбени агенти - 28, 29, 30 и 31 Октомври 2017 г.
3124 131640
Обучение за работа с деца аутисти

Обучение за работа с деца аутисти

Дата: от 29-10-2017 до 03-12-2017
0 19
Daily Management  ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
134 13458
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА
1136 82542
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА
324 33142
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност
505 87396
Цялостно обучение по
584 87395
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP
853 125447
Цялостно обучение по
471 87395
ПРАВО-HR 7 – Работно време & работа от разстояние, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за
33 6700
ПРАВО-HR 8 – Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работницит
33 6700
Курс по аранжиране с цветя - 4 и 5 Ноември 2017 г.
3044 149642
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 06-11-2017
210 27339
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 07-11-2017 до 08-11-2017
301 34541
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
628 43064
Курс за Събитийни Мениджъри - 10, 11 и 12 Ноември 2017 г.
1435 118785
Подбор, въвеждане и мотивация на събирачи на вземания
0 90
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
177 16518
5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)
94 13706
Събиране на вземания за несъбирачи
0 91
Плевен “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017” 20 - 22.11.17
32 4597
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

Дата: 22-11-2017
206 18503
Производство и доставка JUST IN TIME
129 16871
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1078 74075
Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи
34 10065
РУСЕ: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. с Д.Войнов
18 3590
ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.
39 10059
Оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно обучение (теория и практика)
34 10059
ВАРНА: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г. с Д.Войнов
24 3598
Работа без стрес и конфликти
609 22516
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
273 13278
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
149 20982
ПРАВО-HR 5&6 – BEST SELLER: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
32 6698
Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи (начален)
37 10057
Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.
41 10055
Академия по Интернет Маркетинг

Академия по Интернет Маркетинг

Дата: от 30-09-2016 до 08-01-2018
621 92413
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
1756 195426
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
1299 161688
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
1890 195493
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
1705 195419
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
1899 215231
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
809 81638
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
760 81827
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
764 81827
Лидерство и мениджмънт. Програма за международен сертификат EBC*L
295 25576
Финанси за нефинансисти. Международен сертификат EBC*L ниво А- вечерен курс
1156 69338
Дистанционен модул по Управление на човешки ресурси
227 30507
Фирмено управление, e-learning

Фирмено управление, e-learning

Дата: от 11-09-2017 до 10-10-2017
113 17801
EBC*L Ниво B – Бизнес планиране. Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Маркетинг и продажби.
291 25572
 Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи
28 3651
Курсове по РИСУВАНЕ за кандидатстване след 7 и 12 клас - за изпити и портфолио
136 26911
Дистанционен курс по Маркетинг за неспециалисти
248 30510
Kурс по РИСУВАНЕ за изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за чужбина
311 43174
ТРЗ и личен състав за начинаещи

ТРЗ и личен състав за начинаещи

Дата: от 16-09-2017 до 08-10-2017
1613 150057
Базов курс по счетоводство за начинаещи
133 16164
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Дата: от 18-09-2017 до 20-12-2017
149 10144
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 18-09-2017 до 31-10-2017
964 129910
Национален счетоводен семинар за ръководители и счетоводители Лято 2014 г.
48 7932